Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Multichannel Casco - Organigram of Casco based on Merce Cunningham's notation sketch (Design: Julia Born and Laurenz Brunner) (1/1)
About
EN | NL | Print 

Op deze pagina presenteert Casco haar MISSIE, ORGANISATIE, SUPPORTERS, NETWERK en ONTWERP. 
 
 
MISSIE 
 
Casco – Office for Art, Design and Theory is in 1990 in Utrecht opgericht als een platform voor experimentele kunst. Vanaf 1996 heeft Casco een kritisch programma ontwikkeld dat kunst in het publieke domein bestudeert en de relatie tussen kunst en haar fysieke, sociale en politieke omgeving onderzoekt. 
 
De kern van Casco's benadering was en is openheid en flexibiliteit ten aanzien van de programmering, zodat projecten heel diverse vormen kunnen aannemen, in de publieke ruimte, of in de vorm van een publicatie, discussie, workshop, expositie, symposium of event. Sinds 1996 brengt Casco daarnaast met tussenpozen een eigen tijdschrift uit, Casco Issues.  
 
In 2005 koos Casco de nieuwe benaming 'office for art, design and theory' om haar agenda uit te breiden tot een interdisciplinaire praktijk die zich niet alleen wil richten op elk van deze gebieden afzonderlijk, maar ook aandacht besteedt aan hun wederzijdse beďnvloeding, gemeenschappelijke concepten, kritische discoursen en aan hun verbindingen met andere gebieden. De relaties tussen theorie en praktijk staan centraal in ons onderzoek naar deze gebieden. 
 
Casco hanteert een onderzoekende benadering van cultuur en past die ook toe op haar eigen positie in de culturele wereld. Behalve dat Casco zich met verschillende manieren van artistieke productie bezighoudt, streeft zij er ook naar om haar eigen infrastructuur open te stellen voor het experiment om haar positie als beeldendekunstorganisatie te bevorderen – zowel in de gebieden van kunst en ontwerp als in bredere, sociale, culturele en politieke kaders. 
 
Na een periode van vijftien jaar aan de Oudegracht is Casco in januari 2007 verhuisd naar een nieuwe ruimte aan de Nieuwekade. De kantoorstructuur in de nieuwe ruimte, ontworpen door het in Berlijn gevestigde ontwerpbureau ifau (institute for applied urbanism) en de ontwerper Jesko Fezer, draagt de titel ‘Shack and Fence’ en vormt een flexibel raamwerk voor de verschillende formats waarin wij werken.  
 
Van 1996 tot 2005 werd Casco geleid door Lisette Smits. In augustus 2005 nam Emily Pethick haar taken over; zij werd op haar beurt in juni 2008 opgevolgd door Binna Choi, de huidige directeur. 
 
 
ORGANISATIE 
 
Team 
Ester Bartels, office coördinator, ester@cascoprojects.org 
Binna Choi, director, binna@cascoprojects.org 
Sanne Oorthuizen, development coördinator, sanne@cascoprojects.org 
Suzanne Tiemersma, project coördinator, suzanne@cascoprojects.org 
Ying Que, project & Casco Links coördinator, ying@cascoprojects.org 
Yolande van der Heide, publishing coördinator, yolande@cascoprojects.org 
 
Marleen de Kok, bookkeeping & financial administration, marleen@cascoprojects.org 
Sanne Coopmans, PR support, support@cascoprojects.org 
 
Bestuur 
Charles Esche, voorzitter 
Aetzel Griffioen 
Tilly Janssen 
Wendelien van Oldenborgh 
 
Artistieke adviesraad 
Eric de Bruyn 
Annette Krauss 
Andreas Müller 
 
SUPPORTERS 
 
Casco's programma wordt genereus ondersteund door: 
Mondriaan Fonds 
Gemeente Utrecht 
 
Casco's activiteiten worden tevens mogelijk gemaakt door:  
Stichting DOEN 
European Union Culture Programme 
European Cultural Foundation 
Utrecht Manifest 
SIA-Raak 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
K.F. Hein Fonds 
Fentener van Vlissingen Fonds 
Danish Arts Council 
 
 
NETWERK 
  
COHAB (2012-2014)   
COHAB is een samenwerkingskader van Casco; Tensta Konsthall, Stockholm; and The Showroom, Londen.   
  
COHAB onderzoekt zinvolle manieren waarop kunstenaars en organisaties zich op een actieve manier kunnen verhouden tot hun lokale context en tegelijkertijd in een internationale arena hechte dialogen kunnen voeren. Op basis van terreinen van gemeenschappelijkheid - zoals onze gesitueerde manieren van werken - zal COHAB ons werk nauwer verbinden en zo thema's verkennen die relevant zijn voor ieder van ons: vragen over lokaliteit, gemeenschap en 'the commons' in relatie tot sociale en economische organisatievormen. In het algemeen worden op zowel lokaal als op Europees niveau kwesties zoals samenwonen ('cohabitation') onderzocht. COHAB tracht nieuwe, frisse modellen voor samenwerking tussen kunstorganisaties te ontwikkelen. Het project bestaat uit een serie van vier 'keynote' kunstenaarsproducties; lokale 'action research' projecten die worden geleid door de deelnemende organisaties en kunstprojecten die worden ontwikkeld met de inbreng van gemeenschappen die de zorgen of vraagstukken van het project delen. Het is tevens gerelateerd aan de activiteiten van Cluster. COHAB wordt ondersteund door het European Commission Culture Programme (2007-2013).  
 
De titel COHAB is afgeleid van een project van Can Altay in Casco in 2011, ontwikkeld in het kader van Circular Facts (2009-2011). 
  
Cluster  
Cluster is een netwerk van acht instellingen die internationaal actief zijn op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en gevestigd in woongebieden in de periferieën van grote Europese steden (plus een in Holon, een industriële zone buiten Tel Aviv). Elk van deze organisaties is actief betrokken bij de locale contexten, het stimuleren van de inbedding in hun omgeving. Cluster werd opgericht in juni 2011 om zowel de interne als de publieke uitwisseling van kennis over het functioneren van dit soort instellingen te vergemakkelijken en ook om verdere onderlinge samenwerking te definiëren. 
 
In 2012 en 2013 zal de groep gezamenlijk elk van de organisaties in het netwerk bezoeken. Elk bezoek is een combinatie van besloten vergaderingen, plaatselijke bezoeken en publieke evenementen, waardoor we de aanhoudende dialogen, die door het project worden gegenereerd, zullen delen. Leden van Cluster zijn Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht; CAC Bretigny, Brétigny s/Orge; Les Laboratoires D’Aubervillers, Aubervillers; Tensta Konsthall, Stockholm; The Showroom, Londen; CA2M Centro Dos De Mayo, Madrid; The Israeli Center for Digital Art, Holon en Parasite Museum of Contemporary Art, Ljubljana. Cluster wordt financieel ondersteund door de European Cultural Foundation.  
 
Circular Facts (2009-2011) 
Circular Facts is een samenwerking tussen Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht; Objectif Exhibitions, Antwerpen en The Showroom, Londen. Daarnaast maken Kunst Halle Sankt Gallen en Electric Palm Tree deel uit van het samenwerkingsverband. 'Circular Facts' wil een platform zijn voor grensoverschrijdende projecten en onderzoekspraktijken. De nadruk ligt op het vinden van niet-bureaucratische manieren van samenwerken, het delen van creatieve manieren van denken en open vormen van circulatie, die resulteerden in diverse artistieke producties en de publicatie. Meer informatie over Circular Facts vindt u hier. Circular Facts is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning door het European Union Culture Programme. Om het boek te bestellen, klikt u hier
 
De Zaak Nu 
De Zaak Nu vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop bijvoorbeeld). 
Meer informatie vindt u hier
 
BK–NU 
BK–NU (Beeldende Kunst Netwerk Utrecht) is de naam van het Utrechtse kunstnetwerk dat zes instellingen voor actuele kunst verenigt, te weten Academiegalerie, BAK, basis voor actuele kunst, Casco – Office for Art, Design and Theory, Expodium, FOTODOK en Impakt. BK–NU heeft haar focus op beeldende kunst, design, mode, mediakunst, documentairefotografie en kunst in de openbare ruimte en bestrijkt zo een breed spectrum binnen de kunstsector in Utrecht.  
 
De BK–NU-instellingen zijn betrokken bij elkaars programma en bij de positie van de actuele kunst in Utrecht. Ze zijn zich sterk bewust van het belang van verscheidenheid voor een vruchtbaar kunstklimaat in de stad. In het dynamische culturele klimaat van vandaag de dag, waarin samenwerking, innovatie, publieksbereik en -participatie belangrijker zijn dan ooit, willen de instellingen samen meer investeren in zichtbaarheid voor een breed Utrechts publiek en een sterkere betrokkenheid creëren bij hun tentoonstellingen, lezingen, projecten en presentaties. 
 
 
ONTWERP  
 
Ontwerp identiteit & communicatie 
Julia Born en Laurenz Brunner 
 
Ontwerp website* 
Luna Maurer 
Julia Born en Laurenz Brunner 
 
Interactie 
Marije ten Brink 
 
Programmering 
Karel de Vos 
 
*Deze site heeft een dubbele zoekfunctie die de bezoeker de mogelijkheid geeft het programma van Casco zowel lineair, chronologisch te bekijken als via de niet-lineaire, thematische manier. Wanneer je via de inhoud navigeert zoekt de site de hoogtepunten van de thema’s, die door het gehele programma lopen, samen met hun connecties aan de verschillende projecten. Hier is ook andere gevarieerde informatie toegevoegd aan de site, inclusief contextuele informatie over projecten, thema’s en links naar andere sites.