Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
03 Oct 2009 – 03 Oct 2011
09 Nov – 13 Nov 2009
28 Oct – 16 Dec 2010

Governance, Public and private
Overview of 'Stadtstaat: A Scenario for Merging Cities', photo: Maarten Kools (1/1)
Networked Cities: Governance, Trust, Design
Various international speakers, Discussion, 15 Nov 2009 13:00 – 18:00EN / NL – Print 

‘Networked Cities: Governance, Trust, Design’  
Forum 
 
Zondag 15 november 2009 13.00-18.00 bij Casco  
Voertaal: Engels. Toegang gratis.  
 
Sprekers: Pier Vittorio Aureli, architect en auteur van het boek ‘The Project of Autonomy’, Rotterdam; Theo Deutinger, architect, Rotterdam; Felix Janssens*, designer en creative director van Total Identity; Ingo Niermann Ingo Niermann, schrijver en redacteur van de Solution series (Sternberg Press), Berlin; Marina Vishmidt, criticus en redacteur van ‘Uncorporate Identity’, London; en de leden van Metahaven. 
 
U wordt vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar Jaring Dürst Britt (jaring@cascoprojects.org). 
 
 
Op 15 november, de laatste dag van 'Stadtstaat. A Scenario for Merging Cities', een project van Metahaven, organiseert Casco een forumdiscussie waaraan internationale denkers en professionals zullen deelnemen. Voortbordurend op vraagstukken die Metahaven met ‘Stadstaat’ adresseert, zal er ondermeer worden gediscussieerd over de manieren waarop (lokale) overheden gebruik maken van diverse netwerken, de toekomst van de participatiemaatschappij en de rol die vormgevers hierin spelen.  
 
De huidige opkomst van sociale en digitale netwerken veroorzaakt grote veranderingen in het functioneren van politieke systemen en de manier waarop burgers tegen het openbaar bestuur aankijken. Waar de een vindt dat de netwerkmaatschappij het functioneren van de politiek ondermijnt, vindt de ander dat het netwerkmodel maatschappelijke zelforganisatie mogelijk maakt en dus democratischer functioneert dan hiërarchische top-down bestuursmodellen. Illustratief voor dit laatste standpunt zijn een teruglopende participatie in en betrokkenheid bij onze representatieve democratie en de groeiende afstand die de burger ervaart ten opzichte van gevestigde instituties. 
 
Netwerken zijn van nature gericht op expansie en internetgemeenschappen vormen hier geen uitzondering op. Dikwijls opereren ze op wereldwijde schaal, waarmee ze de gangbare politieke besluitvorming qua slagvaardigheid en reikwijdte overvleugelen. Netwerkstandaarden beschikken over de potentie om tot bestuurlijke standaarden te verworden, waardoor mogelijk in de nabije toekomst het openbaar bestuur zich zal aanpassen aan de principes van het netwerk. Waar een dergelijke transformatie op het eerste gezicht een technocratische aangelegenheid lijkt, zijn de implicaties weldegelijk maatschappelijk relevant. 
 
‘Networked Cities: Governance, Trust, Design bevraagt de relatie tussen verschillende netwerkvormen en stedelijke politiek en onderzoekt welke rol hierbij is weggelegd voor de designpraktijk. Een aantal prominente internationale sprekers is door Casco uitgenodigd om het onderwerp op een speculatieve manier vanuit hun eigen kennis en ervaring te belichten. Hun bijdragen aan deze middag vormen de opmaat tot een groepsdiscussie met de overige aanwezigen. 
 
 
Programma 
 
13: 00 Welkomstwoord & contextuele inleiding door Binna Choi, directeur van Casco & Axel Wieder, directeur van Künstlerhaus Stuttgart 
 
13.15 Presentatie van Marina Vishmidt 
13.45 Presentatie van Theo Janssens 
14.15 Presentatie van Metahaven 
 
14.45 Pauze 
 
15.00 Presentatie van Pier Vittorio Aureli 
15.30 Presentatie van Theo Deutinger 
16.00 Presentatie van Ingo Niermann 
 
16.30-18.00 Groepsdiscussie, gemodereerd door Friso Wiersum, organisator van de lezingenreeks ‘Utrecht, a Regiopolis’ van het Utrechtse debatcentrum Tumult.  
 
18.00 Borrel 
 
 
Biografieën van de sprekers 
 
 
Pier Vittorio Aureli studeerde architectuur en stedenbouwkunde aan de Iuav universiteit van Venetië en het Berlage Instituut in Rotterdam, waarna hij zijn PhD behaalde aan de TU Delft. Hij doceert aan het Berlage Instituut, waar hij als hoogleraar verantwoordelijk is voor ‘The City as a Project’, een PhD programma dat focust op theorievorming over de stad en op modellen hoe het concept ‘stad’ kan worden gerepresenteerd. In zijn onderzoek poogt Aureli de stad te definiëren als politieke entiteit, waarbij hij aandacht besteedt aan de relatie tussen architectuur, politieke theorieën en stedelijke geschiedenis. In 2008 verscheen zijn positief ontvangen boek ‘The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism’. Aureli is als gasthoogleraar verbonden aan de Architectural Association in Londen, Columbia University in New York en de TU Delft.  
 
 
Theo Deutinger is een Oostenrijkse architect. Hij studeerde aan de Technical University Graz en is tegenwoordig in Rotterdam werkzaam. Zijn interesse gaat uit naar onderwerpen waarbij architectuur, onderzoek, visualisatie en conceptueel denken elkaar raken; in zijn beleving functioneert de wereld als één stad. Deutinger is oprichter van het in Rotterdam gevestigde architectenbureau TD dat zich naast stedelijke masterplannen, architectuur en interieurdesign, bezig houdt met grafisch vormgeving en journalistiek. Hij heeft zogeheten ‘Snapshots of Globalisation’ ontwikkelt, gelaagde kaarten en graphics die wereldwijd allerhande aan globalisering gerelateerde variabelen visualiseren. Verder geniet hij bekendheid dankzij zijn artikelen over de invloed van het ‘primaat van het goedkope’ op de Europese stedelijke cultuur. Deutingers werk is gepubliceerd in tijdschriften als Mark, Wired en Vrij Nederland en is onder meer tentoongesteld tijdens Archilab (Orleans, 2008), Work Now Z33 (Hasselt, 2009) en Ostrale (Dresden, 2009). Deutinger doceert aan verscheidene Europese academies en universiteiten.  
 
 
Felix Janssens studeerde vormgeving aan de Academie St. Joost en de Jan van Eyck Akademie. Voor de voor ZHdK Zürich University of Arts ontwikkelde hij het Masterclassprogramma ‘Multiplicity & Visual Identities - Design Research in Multicultural Society’ dat zich richt op het grensvlak van culturele identiteit, multiculturele vraagstukken en city branding. Janssen is als adviseur verbonden aan de No Academy, een laboratorium voor kunst en maatschappij dat studenten in de praktijk opleidt tot social designers. Tot voor kort was hij de eigenaar van Team TCHM, een bureau voor telecommunicatie, historiciteit en mobiliteit. Janssen woont in Rotterdam en is als creative director werkzaam bij de Amsterdamse vestiging van Total Identity, een toonaangevend corporate identity bureau met vestigingen en klanten in binnen- en buitenland. 
 
 
Metahaven is opgericht in 2006 en bestaat uit grafisch vormgevers Daniël van der Velden en Vinca Kruk en architectonisch ontwerper Gon Zifroni. De leden van het collectief interesseren zich met name voor de grensgebieden waarin vormgeving, research en politiek elkaar overlappen. Aan de hand van al dan niet imaginaire casussen doet Metahaven onderzoek naar de rol die vormgeving kan spelen bij zaken als branding, economische en politieke structuren en sociale netwerken. Hun speculatieve scenario’s worden gevisualiseerd middels conceptuele assemblages, variërend van diverse soorten drukwerk tot architectuurmodellen. Veel van hun projecten zijn samengebracht in het binnenkort te verschijnen boek ‘Uncorporate Identity’, dat verder bijdragen bevat van architecten, schrijvers en politieke wetenschappers. 
 
 
Ingo Niermann is novellist, journalist en kunstenaar. Hij studeerde filosofie in Berlijn, tevens de stad waar hij momenteel werkzaam is. Niermann schreef artikelen voor de Süddeutsche Zeitung en de Frankfurter Allgemeine Zeitung en voor de tijdschriften Der Freund en Monopol. In zijn boek ’Minusvisionen’ (2003) beschrijft Niermann de idealen, projecten en mislukte ondernemingen van jonge Duitse ondernemers aan het eind van de jaren 90. In ’Umbauland’ (2006) presenteert hij tien ideeën om Duitsland radicaal te hervormen. Tot zijn ideeën behoren ondermeer de bouw van een gigantische piramide in het voormalige Oost-Duitsland die moet gaan functioneren als grafmonument annex toeristische attractie en een rigoureuze verandering van de Duitse taal. Samen met kunstenaar Antje Majewski was Niermann curator van de tentoonstelling ‘Atomkrieg’ (Kunsthaus Dresden, 2004) en in 2008 had hij zijn eerste solotentoonstelling in ZERN Gallery te Berlijn. Hij is een van de initiatoren van ‘Dubai Dusseldorf’ (Kunstverein Dusseldorf, 2009), een tentoonstelling die de imaginaire versmelting van beide steden als onderwerp heeft. Niermann is tevens de editor van de door Zak Kyes vormgeven en door Sternberg Press uitgegeven Solutions-reeks.  
 
 
Marina Vishmidt is een in Londen woonachtige schrijfster, editor en onderzoeker. Ze is geïnteresseerd in de esthetiek van het materiele en de politieke aspecten van cultuurproductie, waarbij ze zich met name focust op de afnemende invloed van kunst op sociaal-maatschappelijke processen en de toenemende rol van kunst als handelswaar. De afgelopen jaren publiceerde zij ondermeer over op data gebaseerde kunst en toegepaste technologie, stedenbouw, feministische mediakunst, conceptuele kunst, Marxistische theorie, de veranderlijke receptie van kunstenaars en de veranderende perceptie van het modernisme. Vishmidt is editor van ‘NODE.London Reader: surveying art, technologies and politics’ (2006) en levert regelmatig bijdrages aan Mute magazine, de website MetaMute en Untitled magazine. Ook leverde ze een bijdrage aan de essaybundel ‘Art and Social Change’ (Tate and AfterAll Publishing, 2007). Vishmidt voert de eindredactie over het binnenkort te verschijnen boek ‘Uncorporate Identity’, een overzichtwerk van het oeuvre en gedachtegoed van Metahaven.  
 
* Felix Janssen vervangt Matthias Görlich, die wegens onvoorziene omstandigheden niet deel kan nemen aan het forum.