Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
03 Nov 2007
15 Jan – 05 Jun 2009
10 Aug 2008

Hidden Curriculum
Annette Krauss: Hidden Curriculum Files (1/1)
Annette Krauss: Hidden Curriculum Files
Publication, 25 Aug 2007EN / NL – Print 

Met bijdragen van studenten van de Gerrit Rietveld Academie, onder begeleiding van Julia Born 
Eindredactie door Fiona Parry en Emily Pethick 
Ontwerp door Merel van den Berg 
Gepubliceerd door Casco, 2007 
Prijs: €15,00 
 
‘Hidden Curriculum’, het project van Annette Krauss, houdt zich bezig met niet als zodanig erkende en onbedoelde kennis, waarden en meningen die deel uitmaken van het leerproces op scholen. Het project is geproduceerd in samenwerking met twee groepen leerlingen van 15 tot 17 jaar, en richt zich op door de leerlingen ontwikkelde activiteiten die buiten de bestaande normen vallen, op creatieve manieren om door de institutionele structuren heen te navigeren en opgelegde culturele waarden en houdingen te ondermijnen. 
 
'The Hidden Curriculum Files' is een samenwerking tussen Casco en grafisch ontwerp studenten van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Twaalf studenten hebben elk een boekje ontworpen en geproduceerd dat het project 'Hidden Curriculum' documenteert en er door verder onderzoek op uitbreidt.