Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Casco Issues #8: Multiplicity (1/1)
Casco Issues #8: Multiplicity
PublicationEN / NL – Print 

Issue nr. 8, 2004 
Met bijdrages van Arie Altena, Kobe Matthys, Rosemary Coombe, Marc Bijl, Peter Bilak, Mercedes Bunz, Yvonne Dröge Wendel, Miltos Manetas, Hinrich Sachs, Tarik Sadouma, Jaakko van 't Spijker, Lars Lerup 
Geredigeerd door Lisette Smits, Maaike Gottschal Arne Hendriks and Roos Gortzak 
Ontwerp door Joey Kops and Edwin van den Dungen (LIKE) 
Medegepubliceerd door Casco en Revolver 
96 pagina’s, Engels en Nederlands 
ISSN 1385 9064 
Prijs: €8,50 
 
 
De publicaties in Multiplicity vormen een onderzoek naar de invloed die nieuwe technologie heeft op de maatschappij en de daaruit voortvloeiende culturele productie. 
Technologische ontwikkelingen, met name digitalisering, hebben een nadrukkelijke invloed op zowel het ontstaan als de verschijning van (kunst)objecten en beelden – niet alleen wat betreft productie en ontwerpmethodes, maar ook de manier waarop (kunst)objecten en beelden via de media verspreid en gelezen worden. Ondanks een verregaande visualisering van de hedendaagse maatschappij zijn het vaak deze onzichtbare processen van productie, distributie en medialisering die ons denken en handelen het meest beïnvloeden.  
 
Elektronische en digitale media, met hun oneindige reproductieve mogelijkheden, hebben kwesties rondom auteurschap (origineel en kopie) en identiteit (het echte, waarachtige) diepgaand aangetast. Multiplicity is een onderzoek naar de invloed hiervan op de kunst en andere culturele uitingen. 
 
Onderwerpen die aan de orde komen in Casco Issues #8 zijn: Nieuwe modellen van auteurschap, kwesties rondom intellectueel eigendom en auteursrecht. Verder wordt er aandacht besteed aan multimedia performance, en de invloed van de “experience-economy” op kunst en ontwerpen (inclusief architectuur en muziek).