Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(1/4)  
To Live Outside the Law You Must be Honest
Nicoline van Harskamp, Project, 09 Mar – 01 Apr 2007EN / NL – Print 

Het doorlopende project ‘To Live Outside the Law You Must be Honest’ van Nicoline van Harskamp onderzoekt regeringssystemen en verschillende interpretaties van het begrip vrijheid. 
 
Het project bestaat uit drie video’s met dezelfde acteur in de hoofdrol. De videoscripts zijn bewerkingen van interviews met personen met uiteenlopende politieke meningen en belichten de thema’s zelfbestuur en zelfhandhaving. De eerste film is opgenomen in Christiania, de bekende vrijstaat in het centrum van Kopenhagen, gesticht begin jaren zeventig. De circa 1000 inwoners wijzen nog steeds het bezit van huizen en infrastructuur af en besturen hun staat op basis van unanimiteit. 
De andere twee video’s zijn in Londen opgenomen en gebaseerd op interviews met linkse en rechtse libertariërs -respectievelijk anarchisten en vrije markt extremisten- die actief opkomen tegen actuele schendingen van burgerlijke vrijheden. Hoewel in elke video verschillende aspecten van vrijheid en democratie aan bod komen, worden telkens verschillende conclusies getrokken. 
 
Discussie: Freedomism 1 april 17:00 uur  
Een discussie over deze opvattingen zal plaatsvinden op zondag 1 april, 17.00 uur. Sprekers met verschillende politieke overtuigingen, van uiterst links tot uiterst rechts, zijn hiervoor uitgenodigd. 
 
Nicoline van Harskamp (1975) woont en werkt in Amsterdam, waar zij sinds kort een artist in residence is aan de Rijksacademie. Delen van ‘To Live Outside the Law You Must be Honest’ zijn geproduceerd binnen het Christiania Researcher in Residence Program. Het werk zal ook getoond worden in Redackija, Belgrado (SRB) , in Arsenale, Poznan (PL) , en in haar recente solo show in Nikolaj CCAC, Kopenhagen (DK). 
 
‘To Live Outside the Law You Must be Honest’ werd geproduceerd met de steun van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam. De presentatie in Casco wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Gemeente Utrecht en de Mondriaan Stichting.  

http://www.vanharskamp.net/