Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
25 Aug 2007
03 Nov 2007
15 Jan – 05 Jun 2009

Hidden Curriculum
Intervention in Public Space (3/7)  
Hidden Curriculum
Annette Krauss, Project, 17 Sep – 18 Nov 2007EN / NL – Print 

Met deelname van studenten van het Rietveld College en het Amadeus Lyceum te Utrecht. 
 
Geopend dinsdag-vrijdag 12.00-18.00 
 
'show and tell' 
Ontworpen door Celine Condorelli 
 
‘Hidden Curriculum’ houdt zich bezig met niet als zodanig erkende en onbedoelde kennis, waarden en meningen die deel uitmaken van het leerproces op scholen. Het richt zich op acties die de bestaande normen overschrijden en creatieve en productieve manieren aan de dag leggen om het leven van alledag op school door te komen. Het project zal worden gerealiseerd middels een reeks workshops met twee groepen leerlingen van 16-18 jaar, waarin ze activiteiten die op school plaatsvinden onderzoeken en de resultaten daarvan overbrengen naar andere vormen zoals openbare actie, video en publicaties. Het project is open voor het publiek en omvat een aantal activiteiten en lezingen. De resultaten van de scholieren zullen tijdens de laatste week in de tentoonstellingsruimte te zien zijn. Het project zal plaatsvinden in een speciaal daartoe ontworpen werkplek die door de studenten veranderd en aangepast kan worden en ontworpen is door Celine Condorelli als onderdeel van haar doorlopende onderzoek naar ondersteunende structuren.  
 
Daarnaast wordt er een serie publicaties ontworpen door studenten Grafisch Ontwerp van de Rietveld Academie, Amsterdam. 
 
Events  
 
Filmvertoning en lezing  
Zaterdag 3 november, 15.00:  
Petra Bauer en Annette Krauss ‘all the things I need to learn...’, DVD, 16mins  
Thomas Alkemeyer and Thomas Pille ‘The School and its Bodies. An ethnographic approach’, lecture  
More info: http://www2.cascoprojects.org/?entryid=130  
 
Eindpresentatie  
Donderdag 15 november, 17.00-19.00  
Presentantie van de eind resultaten te zien in Casco tot 18 november 
 
meer informatie:  
http://www2.cascoprojects.org/?show=1&browseby=theme&entryid=129  
 
Links  
Een artikel over Annette Krauss's project 'Tricksen' op Documenta 12, Kassel: http://www.documenta12.de/1204.html?&L=1  
 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Stichting, Gemeente Utrecht, Fentener van Vlissingen Fonds and Fonds voor Amateur en Podiumkunsten  
 
Met dank aan:  
 
Productie management  
Hester Beets  
 
Montage  
Sandra Verkaart  
 
Installatie  
Jiska van Rossum, Hendrikje Horsten, Michael Klinkenberg, Thomas de Kroon