Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Film Still (1/3)  
About the Relative Size of Things in the Universe
Martin Beck, Project, 25 Nov 2007 – 13 Jan 2008EN / NL – Print 

Opening 25 november, 18.00 
 
Martin Beck in gesprek met Steve Rushton, 13 januari 2008, 16.00 uur. 
Toegang gratis 
 
Martin Beck's videowerk 'About the Relative Size of Things in the Universeí (2007) bouwt voort op zijn bestaande interesse in de geschiedenis van tentoonstellingen. Dit werk toont in stadia de opbouw en afbraak van een reproductie van het tentoonstellingssysteem Truc-Tube van de Amerikaanse ontwerper George Nelson uit 1947. De video wordt gepresenteerd als een loop, geÔnstalleerd in een speciaal daarvoor gecreŽerde omgeving, bestaande uit vier hangende panelen en wordt samen met verwant historisch materiaal geŽxposeerd. 
 
Het expositiesysteem Struc-Tube van Nelson is emblematisch voor een specifiek moment in de geschiedenis van tentoonstellen. Expositiesystemen met een snelle montage en een eindeloze modulaire groei gaven in die periode vorm aan een moderne en humanistische utopie. Dit wil zeggen dat verspreiding van en toegang tot informatie kan functioneren als een sleutel voor de ontwikkeling van een geŽmancipeerde maatschappij. Tegelijkertijd duidt dit op een brede culturele verschuiving van de moderne tijd waarin flexibiliteit op de werkplek van belang werd. Een van de voordelen van Struc-Tube was de eenvoud van het verbindingsmechanisme waardoor ongeschoolde arbeiders het werk konden uitvoeren, zonder lid te zijn van een vakbond en dus geen goed loon eisten. Onbedoeld kondigde Nelsonís systeem een verschuiving van een industriŽle, onder invloed van vakbonden gereguleerde arbeidsmarkt, naar een meer op flexibele, onzekere arbeidersmarkt aan. De jonge arbeiders in de video ĎAbout the Relative Size of Things in the Universeí, te zien in Casco, herhalen de taak van de op- en afbouw zonder pauze en betaalde overuren. 
 
Samen met de expositie wordt een nieuwe publicatie gepresenteerd met essays van Bill Horrigan, Emily Pethick en Martin Beck. De publicatie plaatst het werk in een bredere context en weidt uit over de aspecten van soevereiniteit en controle in de moderne expositiegeschiedenis. Mede gepubliceerd door Four Corners Books, Londen.  
 
ĎAbout the Relative Size of Things in the Universeí is een satellietprogramma van Utrecht Manifest, 2007, de tweede biŽnnale voor social design.