Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(1/6)  
Animal Estates 6.0: Utrecht
Fritz Haeg, Project, 20 Sep – 02 Nov 2008EN / NL – Print 

Opening: vrijdag 19 september, 19.00 
Een gesprek tussen Fritz Haeg en Frans-Willem Korsten om 20.00 uur 
 
Onderwerpen als duurzaamheid en coeistentie spelen een belangrijke rol binnen de kunstenaarspraktijk van de in Los Angeles werkzame architect en kunstenaar Fritz Haeg, wiens werk de grenzen tussen architectuur, activisme en kunst overschrijdt. Met ‘Animal Estates 6.0: Utrecht' in opdracht vervaardigd voor Casco, Office for Art, Design en Theory verwelkomt Haeg vijf voor dit project geselecteerde diersoorten opnieuw in een door de mens gedomineerde stedelijke omgeving met eenvoudige, door de mens gemaakte ‘estates? Hij vraagt aandacht voor de wijze waarop de mens haar leefomgeving dwingend vormgeeft, waarin de levende stad is verworden tot een menselijke monocultuur. Om de huidige dominante aanpak binnen architectonische vormgeving en huisvesting te ontstijgen, bevraagt hij wat het betekent om een dier te huisvesten in de stad. 
 
Haeg selecteerde in overleg met vijf dierexperts de atalanta, de ijsvogel,de gierzwaluw, de ringslang en de bastaardkikker, die hij met eenvoudige ‘estates? oftewel menselijke bouwsels, opnieuw een plek in de stad wil geven. Casco zal tijdens ‘Animal Estates 6.0: Utrecht' transformeren tot hoofdkwartier, met een video waarin de deskundigen hun kennis delen, voorbeelden van de voor het project gerealiseerde ‘estates? portretten van elk van de vijf deskundigen die poseren bij een van de estates in en rondom Utrecht en een informatieruimte met folders en ander materiaal over het leven van locale wilde dieren in de stad. Daarnaast worden ansichtkaarten over de vijf verschillende dieren verspreid en verschijnt er een veldgids, waarin een essay van cultuuranalyst Frans-Willem Korsten is opgenomen. 
 
Haeg initieerde Animal Estates op de Whitney Biennial 2008. Het project kreeg gedurende 2008 een vervolg in zes andere steden. Met Animal Estates 6.0: Utrecht vindt het voor het eerst buiten de Verenigde Staten plaats. 
 
 
Animal Lessons 
zaterdag 20 september  
12.00-17.00:  
Na een introductie door Fritz Haeg, zal de gerealiseerde ‘Utrecht Animal Estates' video met interviews met de deskundigen en bezichtigingen van de locale ‘estates' vertoond worden. Daarnaast zullen er presentaties, activiteiten en een workshop plaatsvinden waarin men zelf ‘animal estates?maakt, samen met de dierenexperts: Anko de Graaff, Jelle Jellesma, Tieneke de Groot Daan van der Elsken en Annemarieke Spitzen.  
 
Dank aan Mara Joustra en John Treffer for making the video, Annie Wu, RAVON, Buro voor Zwaluwen op Non-profit basis, buro Facet. 
 
Animal Estates 6.0: Utrecht is gerealiseerd binnen het kader van Utrecht Consortium, een samenwerking tussen Casco, Expodium en MaHKU, gefinancierd door Sia-Raak. 
 
Animal Estates 6.0: Utrecht wordt financieel ondersteund door het Fentener van Vlissingen Fonds, KF Hein Fonds, Mondriaan Stichting en Gemeente Utrecht. 
 
Mara Joustra en John Treffer voor het maken van de video.

http://www.animalestates.org