Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Image from the workshop 'State of Bodies/Suffering' 22 Nov 08 photo: Maarten Koolsg (6/14)  
Generale Staten Workshop & Game/Performance
Mieke Van de Voort, Event, 20 Nov – 23 Nov 2008EN / NL – Print 

Workshop 
donderdag 20 – zaterdag 22 november 2008 in Casco  
 
Spel/Performance 
zondag 23 november 2008, 15.00-17.00 in Babel (oudenoord 275, Utrecht)  
 
Generale Staten is een project van de Nederlandse kunstenaar Mieke Van de Voort, ontwikkeld in samenwerking met Casco, Office for Art, Design and Theory in Utrecht. Het project bestaat uit een driedaagse workshop die loopt van donderdag 20 tot zaterdag 22 november 2008, gevolgd door een spel/performance op zondag 23 november2008. De gelijknamige tentoonstelling wordt geopend op woensdag 10 december 2008.  
 
Het project, dat begint met de rekrutering van deelnemers met een diverse sociale en culturele achtergrond, refereert naar de “Staten-Generaal”, de vergadering van de Nederlandse provinciale afgevaardigden die in de late 16de eeuw het parlement van de nieuwe Republiek der Nederlanden ging vormen. De kandidaten nemen deel aan een fysiek spel dat is gesitueerd op een imaginair eiland, genaamd Orania. Deze geïsoleerde plek wordt geteisterd door een nog niet geïdentificeerde kwaadaardige en dodelijke epidemie. De deelnemers krijgen verschillende rollen als bewoners in een "generale staat" van collectieve crisis. Ze meten zich een nieuwe identiteit aan, ervaren een gevoel van verslagenheid en worden uitgedaagd samen om te leren omgaan met de penibele situatie. 
 
De workshop is ontworpen om de kandidaten binnen een geconstrueerde groepsdynamiek te laten functioneren en hen tegelijkertijd instrumenten aan te reiken die het hen mogelijk maken om te gaan met de verschillende problemen die gedurende het project kunnen opduiken. Daarbij kan gedacht worden aan informatie over de geschiedenis van virussen en pandemieën, strategieën voor zelforganisatie, controlesystemen en sociale hiërarchie, gemeenschapsgevoel, de wijze waarop verschillen tussen mensen worden gecultiveerd en misbruikt, lichaamstaal, besluitvorming en conflicthantering. Verschillende experts en organisaties dragen bij aan de workshop, waaronder Mieke Van de Voort zelf, Nina Yuen, Buro Jansen & Janssen, Otobong Nkanga, Carole Reeves en Cib. Voor een gedetailleerd programma, zie het onderstaande schema.  
 
Na de workshop zal het spel worden gespeeld in een sinds enkele jaren leegstaand kantoorgebouw met de suggestieve naam “Babel,” gelegen op een steenworp afstand van Casco.  
 
Het publiek is van harte welkom de workshop en het spel/de performance bij te wonen en om de deelnemers feedback te geven. We stellen het op prijs als u van te voren uw komst laat weten. (info@cascoprojects.org)  
 
Workshopschema  
 
donderdag 20 november , 18.00 - 21.00 
'General State' introductie door Mieke Van de Voort 
'State of Contamination—Craig-y-nos' lezing & presentatie door Carole Reeve, Outreach Historian van The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine  
 
vrijdag 21 november, 18.00 - 21.00  
'State of Emergency' presentatie door Centrum Infectiebestrijding (CIb) 
'State of Bodies' lazing & oefening geleid door kunstenaar en performer Otobong Nkanga  
 
zaterdag 22 november, 13.00 - 18.00 
'State of Symptoms— Healing ourselves' DIY workshop door kunstenaar Nina Yuen 
'State of Discipline' lezing & activiteit geleid door Buro Jansen & Janssen 
 
Gesubsidieerd door Gemeente Utrecht en Mondriaan Stichting, 
 

http://www.childrenofcraigynos.com