Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
map-blob by Lize Mogel (2/6)  
An Atlas of Radical Cartography
Lize Mogel & Alexis Bhagat, Project, 15 Feb – 22 Mar 2009EN / NL – Print 

Opening & A Mapping Forum 
Zaterdag 14 februari 17:00 
 
Forum programme 
Welcome & Introduction by Lize Mogel and Binna Choi 
17:15-18:15 Lecture and discussion with Massimo de Angelis for new mapping initiative ‘Our Economies’ 
18:15-18:30 Break  
Presentations by the contributors to ‘An Atlas of Radical Cartography’ 
18:30-18:50 Lize Mogel (co-organizer) 
18:50-19:20 Andreas Müller (An Architektur) 
19:20-19:40 Marion von Osten (Labor k3000) 
19:40-20:00 Philippe Rekacewicz  
20:00-- Exhibition on view & drinks 
 
DOWNLOAD PERSBERICHT VOOR MERE INFORMATIE 
 
‘An Atlas of Radical Cartography’ bundelt een aantal cartografische methoden op het snijvlak van kunst, design, activisme, cartografie en geografie, die ingaan op de functie van kaarten als politiek instrument. ‘An Atlas of Radical Cartography’ werd oorspronkelijk als een publicatie van tien kaarten met tien bijbehorende essays geïnitieerd en bijeengebracht door de in New York gevestigde kunstenaars Lize Mogel en Alexis Bhagat. Deze publicatie heeft zich ontwikkeld tot een reizende tentoonstelling. Casco presenteert voorbeelden van radicale cartografie door veertien internationale kunstenaars, architecten, activisten en collectieven. Hun werk heeft betrekking op uiteenlopende sociale en politieke kwesties, van globalisering en economische ongelijkheid tot stedelijke problematiek van diverse aard, daarbij nieuwe imaginaire territoria creërend en mogelijke acties anticiperend. 
 
Bijdragen van An Architektur met a42.org, Bureau d’Etudes, the Center for Urban Pedagogy (CUP), Jacqueline Goss, hackitectura.net & Indymedia Estrecho, Ashley Hunt, Institute for Applied Autonomy with Site-R, Labor k3000 met TRANSIT MIGRATION, Pedro Lasch, Lize Mogel, Trevor Paglen & John Emerson, Philippe Rekacewicz, Brooke Singer, Jane Tsong, Unnayan 
 
De structuur van de tentoonstellings- en werkruimte is ontworpen door Andreas Müller, lid van An Architektur, als onderdeel van Müllers lopende onderzoek naar participatieve architectuur. 
 
Meer informatie: www.an-atlas.com, www.cascoprojects.org 
 
Our Economies 
wekelijkse publieke workshops, een werkgroep, evenementen & een publicatie 
 
Als reactie op de wereldwijde economische crisis initiëren Lize Mogel en Casco een collectief cartografisch onderzoeksproject getiteld ‘Our Economies.’ In de vorm van wekelijkse publieke workshops en een serie lezingen en discussies zal het publiek actief worden betrokken bij dit programma-onderdeel. Samen met het werk van de ‘Our Economies’-werkgroep zullen de uitkomsten van deze activiteiten resulteren in een publicatie.  
 
Voor meer informatie en deelname, zie deze links (http://www.cascoprojects.org/?entryid=161) en/of neem contact met ons op: info@cascoprojects.org
 
 
Extra activiteit: 'A Possible Guide to Meeting Utrecht: Utrecht (Self-Organized) Gathering Spots' 
 
Donderdag 26 februari 2009, 16.00  
Verzamelpunt: HKU (Ina Boudier-Bakkerlaan 50, 3582 VA Utrecht)  
 
Een groep studenten van de HKU (Natascha Boel, Kim Eggens, Nelleke van Hoof, Simona Kicurovska, Hedy Tjin, Tim van Kessel) organiseert een tour op basis van een nieuwe plattegrond van de stad Utrecht, gerealiseerd vanuit een kritische interpretatie van de stedelijke cultuur. Deze kaart is het resultaat van hun collectieve onderzoek in opdracht van Casco, dat een half jaar in beslag nam. 
 
‘An Atlas of Radical Cartography’ wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting DOEN en Stichting LEF. Het programma van Casco wordt ondersteund door de Mondriaan Stichting en de Gemeente Utrecht. 
 
Stichting DOEN ondersteunt de tentoonstelling van 'An Atlas of Radical Carthography' van Casco uit de bijdrage van de BankGiro Loterij omdat hier een heel innovatief en eigenzinnig idee wordt uitgewerkt: er worden nieuwe stadsplattegronden gemaakt. Geografische aspecten vormen echter niet de basis van deze plattegronden, maar maatschappelijke onderwerpen. Zo ontstaat er een totaal nieuwe kijk op de wijk, stad en uiteindelijk de samenleving.

http://www.an-atlas.com