Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
03 Oct 2009 – 03 Oct 2011
28 Oct – 16 Dec 2010
21 Nov 2010

Public and private, The whole truth
Film still ‘Read the Masks. Tradition Is Not Given’ (Protest list) (3/3)  
Read the Masks. Tradition Is Not Given.
Petra Bauer and Annette Krauss , Event, 03 Dec 2009EN / NL – Print 

Read the Masks. Tradition Is Not Given. 
Filmvertoning en discussie 
Donderdag 3 december, 19:00 uur 
Locatie: Louis Hartlooper Complex 
 
Download het persbericht  
Reacties in de pers: NRC en De Volkskrant 
 
 
Casco Office for Art, Design and Theory nodigt u uit om de Nederlandse première bij te wonen van ‘Read the Masks. Tradition Is Not Given’ (2009, ca. 80 min). De film maakt onderdeel uit van het gelijknamige project van de kunstenaars Petra Bauer and Annette Krauss, waarin zij de sociale en politieke implicaties bevragen van het personage van Zwarte Piet binnen de Nederlandse Sinterklaastraditie. Na afloop van de filmvertoning, zal er een discussie plaatsvinden. Deze avond vindt plaats in Zaal 4 van het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1 in Utrecht. 
 
De film vormt de meest recente toevoeging aan het project van Bauer en Krauss, waarvan het eerste deel in augustus 2008 veel stof deed opwaaien. ‘Read the Masks. Tradition Is Not Given’ is ont-wikkeld in het kader van ‘Be(com)ing Dutch’, een door het Van Abbemuseum opgezet onderzoekspro-ject naar de Nederlandse nationale identiteit, dat uitmondde in een tentoonstelling in het Van Abbe. Met hun bijdrage aan het project wilden Bauer en Krauss kritisch onderzoek verrichten naar de positie die Zwarte Piet inneemt binnen de Nederlandse maatschappij. 
 
Medio november arriveert Sinterklaas per boot in Nederland, waarbij hij vergezeld wordt door vele Zwarte Pieten, zijn zwart geschminkte knechten met rode lippen en donker kroeshaar. Gekoesterd als een onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland (zowel door de bevolking als door de middenstand), is er tot op heden weinig ruimte geweest om tegen de problematische conotaties van de Zwarte Piet figuur te ageren; degene die het onderwerp in de landelijke media aankaart, kan rekenen op een storm van kritiek en ridiculisering. 
 
Met ‘Read the Masks. Tradition Is Not Given’ doen Bauer en Krauss opnieuw een poging om het publieke debat op gang te brengen aangaande dit ogenschijnlijke taboeonderwerp. Na een installatie van spandoeken en protestborden in het Van Abbemuseum, een geplande (maar afgelaste) performance in de vorm van een protestmars door de straten van Eindhoven en een discussiebijeenkomst, markeert de film de vierde fase van het project. De kunstenaars hopen hiermee het fenomeen van Zwarte Piet in een bredere context te plaatsen, alsmede de structuren bloot te leggen die ten grondslag liggen aan de eerdere controverse rondom het project. 
 
De filmvertoning wordt georganiseerd door Casco Office for Art, Design and Theory, Utrecht in samenwerking met Fonds BKVB, Kosmopolis Utrecht, en Imagine IC.