Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(5/7)  
Designing Truth
Hinrich Sachs, Project, 14 May – 12 Jun 2005EN / NL – Print 

Een film van Hinrich Sachs 
DVD, 30 min. originele versie in Engels 
 
Casco presenteert de nieuwe productie: DESIGNING TRUTH 
As the guest of Hinrich Sachs: 
Dr. Ansgar Philippsen, structural biologist 
Internationale première in Casco: 
zaterdag 14 mei 2005, 18 - 20 uur 
Te zien van 15 mei t/m 12 juni, din - zon, 14 - 18 uur 
 
 
In de film ‘Designing Truth’ – een kleurrijk en verrassend portret van de Zwitserse structuurbioloog en software ontwerper Ansgar Philippsen – onderzoekt Hinrich Sachs de totstandkoming en interpretatie van wetenschappelijke beelden in de structuurbiologie, en de impact die zij hebben op ons begrip van het lichaam en de natuur. 
 
Ansgar Philippsen laat zien en legt uit hoe beelden worden verkregen uit biologisch materiaal zo oneindig klein, dat de vraag rijst hoe dit gevisualiseerd kan worden. Hij toont hoe deze wetenschappelijke digitale beelden zich tot de werkelijkheid verhouden, nu zij steeds vaker een rol claimen ‘waar’ te zijn. ‘Designing Truth’ verweeft deze grote vragen met een persoonlijke focus op Ansgar Philippsen, en introduceert zo het individu achter de wetenschapper, door hem te laten zien als een eigentijdse persoonlijkheid, niet gespeend van humor. 
 
De film ‘Designing Truth’ maakt deel uit van een reeks ‘portretten’ die Sachs sinds 1998 in verschillende presentatievormen (installatie, geluidswerk, drukwerk) realiseerde. Daar iedere geportretteerde zich professioneel bezighoudt met het creëren van beelden, maar geen enkele als kunstenaar, stelt de reeks een onderzoek voor naar de rol en de macht van het beeld in de breedte van de hedendaagse maatschappij. De dieptegesprekken tussen de kunstenaar en zijn subject, die het hart vormen van deze wijze van portretteren, vervagen ook de grenzen van auteurschap. Met projecten als deze onderzoekt Hinrich Sachs hoe biografie, herinnering en cultuur geconstrueerd wordt. 
 
Ansgar Philippsen (1972), structuurbioloog en software programmeur – werkzaam aan het Biozentrum van de universiteit van Basel – is een autoriteit op het gebied van de bio-moleculaire beeldvorming. Vanaf 1998 ontwikkelde hij het computerprogramma DINO (www.dino3d.org) dat in staat is zeer realistische 3D-beelden van moleculen, onzichtbaar voor het menselijk oog, in real time te genereren. 
 
Hinrich Sachs (1962) is kunstenaar met een internationaal werkgebied, woonachtig in Basel (Zwitserland). Hij is momenteel ondermeer verbonden als advising researcher aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 
 
‘Designing Truth’ is in opdracht van Casco tot stand gekomen, in coproductie met de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 
 
Gerealiseerd met financiële bijdragen van: 
Gemeente Utrecht, Mondriaan Stichting, Jan van Eyck Academie en Institut für Auslandsbeziehungen.