Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Overview of 'If You Lived Here Still...' (2010), courtesy: Martha Rosler, photo: Maarten Kools (8/11)  
If You Lived Here Still..., an archive project by Martha Rosler
Martha Rosler, Project, 17 Jan – 14 Mar 2010EN / NL – Print 

Opening: 16 januari, 17.00 
Forumbijeenkomst: 17 januari, 14.00-17.00 (meer informatie onderaan deze pagina*) 
 
Twintig jaar na oprichting blikt Casco terug op een project dat twintig jaar geleden op een ander continent plaatsvond. ‘If You Lived Here Still…’ maakt onderdeel uit van het éénjarige project ‘User’s Manual: The Grand Domestic Revolution’, Casco’s bijdrage aan Utrecht Manifest - Biënnale voor Social Design. 
 
Van 1989 tot en met 1991 organiseerde Martha Rosler in opdracht van de Dia Art Foundation ‘If You Lived Here…’, een veelvormig groepsproject waarmee zij zich richtte op huisvestingsbeleid en daklozenproblematiek in New York. Hierbij besteedde ze aandacht aan onderliggende mechanismen als gentrificatie, bureaucratisering en toenemende privatisering van de publieke sector. De manier waarop zij sociale en politieke onderwerpen aankaartte werd indertijd door kunstinstellingen als zeer progressief ervaren; tegenwoordig duidt men deze kunstenaarspraktijk veelal aan met de adjectieven “interdisciplinair” en “participatief”. Het archief van dit project is afgelopen herfst voor het eerst op instigatie van Anton Vidokle te zien geweest bij e-flux in New York. De presentatie van ‘If You Lived Here Still…’ bij Casco maakt het niet alleen mogelijk om het project te herbeleven, maar richt zich ook op het heden: naast archiefmateriaal omtrent het project zijn ook artikelen die Rosler de afgelopen 20 jaar over het onderwerp verzamelde in te zien, waaronder documentatie die gerelateerd is aan de stad Utrecht.  
 
Martha Rosler is sinds het einde van de jaren ’60 van grote relevantie voor de ontwikkeling van maatschappelijk geëngageerde en feministische kunst. In haar praktijk bedient zij zich van verschillende media waarbij zij veelal beeld aan tekst koppelt. De aard van haar projecten varieert van documentair tot literair, waarbij zij afwisselend een organiserende en een uitvoerende rol speelt. Inzoomend op zaken als het huishouden, de stedelijke omgeving en de mediacultuur, zoekt Rosler in haar werk naar mogelijkheden om -tegen het licht van een veranderende politieke en economische realiteit- het private en het publieke domein nader tot elkaar te brengen. ’If You Lived Here’ neemt een belangrijke plek in binnen haar oeuvre en omvat ondermeer een cyclus van drie groepstentoonstellingen, een publicatie en publiek toegankelijke fora, filmvertoningen en poëzieavonden.  
 
Het baanbrekende project bracht een verscheidenheid aan participanten bijeen, waaronder kunstenaars, activisten, buurtverenigingen, schoolkinderen, daklozenorganisaties, journalisten, stedenbouwkundigen en architecten. Allen waren op hun eigen manier betrokken bij de problematiek die het project agendeerde. In de tentoonstellingsruimte presenteerde Rosler niet alleen een grote verscheidenheid aan objecten, variërend van foto’s, video’s en schilderijen tot kranten, grafieken, reclame-uitingen en architectuurmodellen, tevens initieerde ze er tijdelijke kantoorruimtes en verplaatsbare bibliotheken. Hiermee zocht zij de grens op van de gangbare normen over kunst en zijn presentatievormen. Ze transformeerde de galerie van een contemplatieve plek voor het tonen van objecten en documentatie tot een platform dat opriep tot engagement, participatie en collectieve weerbaarheid.  
 
How could such a thing (homelessness, displacement) be happening – particularly now, as the Western mass media are gloating over the collapse of the Soviet model of communism and victory of “our way of life”? … And what can be done? 
- citaat uit het essay waarmee Rosler de publicatie ‘If You Lived Here: The City in Art, Theory and Social Activism’(1991) begint 
 
Nu twee decennia later de glans van het kapitalisme aanzienlijk minder blinkt, weerklinkt de roep om nieuwe interpretaties van “communisme”. Anno 2010 acht Casco de vragen die Rosler met ‘If You Lived Here…’ opwierp dan ook onverminderd actueel.  
 
 
 

Forumbijeenkomst 17 januari 14.00-17.00 
 
Een dag na de opening vindt een aan het project gewijde forumbijeenkomst plaats, waarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van ’If You Lived Here’. Daarnaast zal worden gesproken over het toenmalige en huidige belang van het project en contextuele verschillen op sociaal-maatschappelijk en politiek gebied tussen New York en de West-Europese stad Utrecht. Hieronder volgen de biografieën van de deelnemers aan het forum. 
 
 
Martha Rosler 
 
Martha Rosler (New York, 1942) studeerde tot 1965 aan het Brooklyn College of the City University of New York en ontving haar Master Of Fine Arts aan de University of California in San Diego in 1974. Vanaf 1980 geeft Rosler les aan de Rutgers University, New Brunswick/ New Jersey, aan de Städelschule, Frankfurt, aan de Columbio University en aan het Whitney Museum of American Art in New York. Rosler’s werk werd getoond op de Documenta 7 en 12 in Kassel en op de Whitney Biënnales van 1987 en 1989. In 1999 organiseerde de Generali Foundation (samen met de Ikon Gallery of Birmingham, Engeland) het eerste uitgebreide retrospectief van Rosler’s oeuvre, die toerde langs kunstinstellingen door heel Europa en de Verenigde Staten.  
Martha Rosler is van grote relevantie voor de ontwikkeling van maatschappelijk geëngageerde en feministische kunst. In haar praktijk bedient zij zich van verschillende media waarbij zij veelal beeld aan tekst koppelt. De aard van haar projecten varieert van documentair tot literair, waarbij zij afwisselend een organiserende en een uitvoerende rol speelt. Inzoomend op zaken als het huishouden, de stedelijke omgeving en de mediacultuur, zoekt Rosler in haar werk naar mogelijkheden om -tegen het licht van een veranderende politieke en economische realiteit- het private en het publieke domein nader tot elkaar te brengen.  
 
 
Anton Vidokle 
 
Anton Vidokle is geboren in Moskou en verhuisde in 1981 met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Zijn werk is onder andere tentoongesteld tijdens de Biënnale van Venetië, de Biënnale van Lyon, Dakar Biennale, Lodz Biennale, in het Tate Modern in Londen, de Moderna Galerija in Ljubljana en Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris. Samen met Julieta Aranda organiseerde hij e-flux video rental, welke een groot aantal instellingen aandeed, waaronder Portikus, Frankfurt; KunstWerk, Berlijn; Extra City, Antwerpen; Carpenter Center, Harvard University en Cambridge. Als directeur en oprichter van e-flux, heeft hij projecten geïnitieerd zoals Next Documenta Should Be Curated By An Artist, Do it, Utopia Station poster project, enorganiseerde een beeldbank voor Everyday Revolutionary Life en Martha Rosler Library. Als reactie op de annulering van Manifesta 6 zette Vidokle in Berlijn United Nations plaza op, een twaalf maanden durend project waarbij meer dan honderd kunstenaars, schrijvers, filosofen en divers publiek bij betrokken werden. Gelegen achter een supermarkt in Oost-Berlijn, karakteriseerde het United Nations plaza programma zich door tal van seminars, lezingen, filmvertoningen, boekpresentaties en diverse projecten.  
 
 
Lukasz Stanek 
 
Lukasz Stanek is afgestudeerd in architectuur en filosofie aan universiteiten in Krakau, Weimar en Münster. Hij heeft samengewerkt met verschillende architectenbureaus in Duitsland, Italië en Nederland. Na een onderzoeksperiode aan de architectuurfaculteiten van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich en de Technische Universiteit Delft schreef hij het proefschrift ‘Henri Lefebvre and the Concrete Research of Space: Urban Theory, Empirical Studies, Architecture Practice’. Momenteel is hij onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft en aan de Jan van Eyck Academie van Maastricht.  
In zijn onderzoek naar Henri Lefebvre incorporeerde hij filosofie, planning en architectuur. Hij publiceerde artikelen over stedenbouw, massamedia, en de productie van ruimte in het voormalig socialistische steden als Nowa Huta in Polen. Stanekis tevens mede-oprichter en redacteur van het Footprint - Delft School of Design Journal. 
 
 
Andreas Müller  
 
Andreas Müller is een architect, woonachtig in Berlijn. Müller is medeoprichter en uitgever van het architectuur tijdschrift 'An Architektur' en maakt deel uit van het 'Coöperative for Display Politics’. Als tentoonstellingsvormgever verkent Müller de mogelijkheden van openbare bemiddeling, ruimtelijke vertellingen en educatieve benaderingen binnen het tentoonstellingsmedium. Momenteel is hij bezig met een onderzoeksproject over particitatieve architectuur aan de Jan van Eyck Academie. Müller heeft onder andere de volgende tentoonstellingen vormgegeven: ‘Utopie und Monument 1’, Steirischer Herbst, Graz 2009, ’An Atlas of Radical Geography’, Casco Office for Art, Design and Theory, Utrecht 2009; ’ In the Desert of Modernity. Colonial Planning and After‘, Haus der Kulturen der Welt, Berlijn 2008, en Abattoirs Casablanca 2009 (met Jesko Fezer en Anna Voswinkel). 
 
 
Graziela Kunsch 
 
Graziela Kunsch is een kunstenaar gevestigd in Sao Paulo, Brazilië. Ze ontwikkeld momenteel de Projeto Mutirão, een doorlopend videoproject gevormd door ’one-take-video’s’ die de collectieve productie van een nieuwe stad tonen. Het project wordt gepresenteerd aan verschillend publiek en binnen verschillende contexten en Graziela kiest ervoor om elke keer verschillende fragmenten te tonen om een gesprek te starten. Binnen haar kunstenaarspraktijk functioneert ze tevens als curator en editor. Tussen 2001 en 2003 stelde Kunsch haar huis beschikbaar als openbare ruimte (Casa da Grazi), om te fungeren als artist in residence tentoonstellingslocatie, waarbij ze samenwerkingsverbanden aanging met personen uit heel Brazilië. Sindsdien heeft ze haar persoonlijke bibliotheek geopend voor openbaar gebruik en presenteerde ze deze op verscheidene exposities . Kunsch is medeorganisator van het project 'Art and the Public Sphere’ en redacteur van het tijdschrift Urbania. 
 
 
Wendelien van Oldenborgh 
 
Wendelien van Oldenborgh is als kunstenaar werkzaam in Rotterdam. Van Oldenborgh onderzoekt sociale omstandigheden en focust daarbij op relaties en betekenisvolle gebaren. In haar films legt ze de nadruk op de communicatie en de interactie tussen individuen, vaak tegen de achtergrond van een unieke (publieke) locatie. Op deze manier onderzoekt ze met haar werk politieke, sociale en culturele verhoudingen in onze samenleving en hoe deze tot uiting komen in de dagelijkse sociale omgang. Haar recente projecten zijn onder andere: Instruction, (Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 2009), No False Echoes (Van Abbemusem, Eindhoven 2008), Lecture/Audience/Camera (Muhka, Antwerp, 2008), Maurits Film, (geproduceerd in samenwerking met MAMAM, Recife and Capacete, Rio de Janeiro, 2008), Maurits Script (Casco, Utrecht, 2006), The Basis For A Song (geproduceerd voor Die Regierung, Witte de With, Rotterdam 2005). Van Oldenborgh nam onlangs deel aan de Istanbul Biënnale 2009 en exposeerde tevens op de Sao Paolo Biënnale 2008, Apexart New York, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, MAK Vienna en Künstlerhaus Stuttgart. 
 
 
 
Het programma van Casco wordt genereus ondersteund door de Mondriaan Stichting en de gemeente Utrecht.'If You Lived Here Still…' is mede mogelijk gemaakt door het K.F. Hein Fonds, Utrecht Manifest en Utrecht Consortium. 
 
 
Casco bedankt in het bijzonder Daniel Wiley, Mafalda Damaso, Kim De Haas, Doris Denekamp. 
 
 
Hermes lezing november 2010 
Op 14 November 2010 zal Martha Rosler in het Provinciehuis van ’s-Hertogenbosch de derde Hermes Lezing uitspreken. De lezing zal aanvangen om 14.00 en valt samen met een overzichtstentoonstelling van haar werk in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, waarvan de opening later die dag plaats zal vinden.