Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Mieke van der Voort: General States (1/2)  
Mieke van der Voort: General States
PublicationEN / NL – Print 

Tekst en foto's door Mieke van der Voort 
Geredigeerd door Binna Choi 
Copy-editing door Annie Wu en Hee-Seung Choi 
Ontwerp door Julie Peeters (Werkplaats Typografie) 
Gepubliceerd door Casco, 2008 
31 pagina's, Engels 
ISBN 978 9 49006 001 5 
Prijs: € 7,00 
 
 
De publicatie ‘General States: A Practical Guide’, is het vierde deel van het project Generale Staten (General States) van Mieke Van de Voort. Het project refereert aan de ‘Staten-Generaal’, de vergadering van de provinciale afgevaardigden die in de laate 16e eeuw het parlement van de nieuwe Republiek der Nederlanden ging vormen. ‘Generale Staten’ heeft de intentie de macht van bijeenkomsten, vergaderingen en gemeenschapszin diepgaand te herbezinnen, vooral met betrekking tot de dreiging van een onzichtbaar gevaar dat iedereen, elke sociaal orgaan, zou kunnen treffen en besmetten. 
Voor dit project, in de vorm van een collectieve performance of spel, waren de samenkomsten van ongeveer 25 deelnemers essentieel. Deze bijeenkomsten zorgden voor het ontstaan en ontwikkeling van het verhaal van een eiland in quarantaine op punt van uitbraak van een dodelijk epidemie. Met deze publicatie; een gids om zelf het spel te spelen, anticipeert Generale Staten op de verdere verspreiding van zijn verhalen.