Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
opening Seeing Studies exhibition 3 December 2010 (6/6)  
seeing studies
Natascha Sadr Haghighian & Ashkan Sepahvand, Project, 04 Dec 2010 – 13 Feb 2011EN / NL – Print 

Het programma krijgt vorm in drie etappes*: 
 
Ruimtelijk 
4 december 2010 Ė 13 februari 2011 
Opening: 3 december 2010, 17.00-19.00 
 
In druk 
Boekpresentatie 19-22 januari 2011 
 
Gesproken woord 
Workshop sessies: 19-22 januari 2011 
 
ďAnders dan een literair werk bevindt een vertaling zich niet in het midden van het talige woud, maar erbuiten, met uitzicht op de bosrand. De vertaling roept in de richting van het woud maar betreedt het niet, ze richt zich op die plek waar de echo, in haar eigen taal, de weerklank geeft van het anderstalige werk.Ē 
- Walter Benjamin, De taak van de vertaler 
 
Casco presenteert 'seeing studies', een langetermijnproject van het instituut voor incongruente vertalingen. Het instituut is opgericht ter ondersteuning van disharmonieuze en interactieve vertalingen. Zij beschouwt vertalingen als een polyfone echo van stemmen die niet in harmonie kunnen worden gebracht, maar niettemin door reflectie elkaar aanvullen. Een incongruente vertaling begint volgens hen niet in het werkelijke betekeniscentrum, maar aan de associatieve randen ervan. 
 
Het project 'seeing studies' van Natascha Sadr Haghighian en Ashkan Sepahvand van het instituut van incongruente vertalingen in samenwerking met Casco, focust op het structureren van waarnemen, lezen, tekenen en uitbeelden van de wereld om de manieren waarop we 'zien' te onderzoeken. Uitgangspunt hierbij is een schoolboek, een lesboek uitgegeven door het Iraanse Ministerie van Onderwijs, dat werd gebruikt bij het eerstejaars kunstonderwijs van Iraanse openbare middelbare scholen. 
 
'seeing studies' krijgt vorm via drie etappes. Een facsimile van het schoolboek vormt de basis voor een tweetalige publicatie (Farsi/Engels) waarin de 'scholen van het zien' uit Ibn Al-Haythams 'Book of Optics' worden onderzocht. Verder zijn er het 'period eye' (de contemporaine perceptie) van de Italiaanse Renaissance, blauwdrukken uit het Frankrijk van de 19e eeuw en ten slotte fotografie in de Iraanse Kadjarendynastie. In stap twee creŽren Natascha Sadr Haghighian en Ashkan Sepahvand een installatie in Cascoís projectruimte met gebruik van een aantal overheadprojectoren en materiaal uit de publicatie. Het materiaal wordt op verschillende manieren onder de overheadprojectoren gelegd, zodat er gedeeltelijke projecties ontstaan. Deze methode creŽert simultane maar verschillende perspectieven, beperkte zichtbaarheid en brengt gezichtspunten in beweging. De opstelling wordt binnen een periode van twee maanden driemaal gewijzigd, om zo conventies te doorbreken en de grenzen van perceptie en uitbeelding op te zoeken. Tijdens de derde etappe van het project dient de ruimte als plek voor een vierdaagse reeks workshops. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om met een aantal medewerkers van het instituut de discussie aan te gaan over de ideeŽn achter 'seeing studies'. 
 
Dit onderzoek gaat verder dan het duiden van kunst. Er wordt een meervoudige kijk geboden op de bestaande interpretaties en verbeeldingen van een geglobaliseerde wereld. Verder worden de manieren waarop we interpreteren en betekenis geven aan de wereld ter discussie gesteld en wordt er gekeken naar hoe we schijnbaar onwrikbare gezichtpunten kunnen laten verschuiven. Zo kan wellicht een open geschiedenis ontstaan, die kennis opnieuw laat rondgaan en laat herinterpreteren waardoor ze op nieuwe manieren toegepast kan worden. Het publiek is van harte welkom hieraan mee te helpen, als medeonderzoekers, als lezers en als interpretatoren en zo van Casco een tijdelijke studieruimte te maken. 
 
BiografieŽn 
 
Natascha Sadr Haghighian wil haar lezers wijzen op bioswop.net. Op www.bioswop.net kunnen kunstenaars en andere geÔnteresseerden CVís tonen, kopiŽren of uitwisselen.  
 
Ashkan Sepahvand leest, schrijft, kookt, onderzoekt, redigeert en vertaalt. Hij woont her en der en werkt in golven van intense werklust, getemperd door samenwerking en conversatie, altijd op zoek naar wonderen en mooie verhalen.  
 

'seeing studies' 
 
Ruimtelijk 
4 december 2010-13 februari 2011  
Opening: 3 december 2010, 17.00-19.00 
 
In druk 
Boekpresentatie: 19-22 januari 2011 
 
Deze publicatie is geproduceerd door dOCUMENTA (13) met Casco en het instituut voor incongruente vertalingen en gepubliceerd door Hatje Cantz. Het is ontworpen door Farhad Fozouni en image-shif  
 
Met bijdragen van o.a.: Nazgol Ansarinia, Homayoun Askari Sirizi, Mehraneh Atashi, Mahmoud Bakhshi, Daniel Berndt, Binna Choi, Media Farzin, Shahab Fotouhi, Farhad Fozouni, Reza Haeri, Zoya Honarmand, image-shift, Hatem Imam, Mehdi Navid, Molly Nesbit, Oya Pancaroglu, Tina Rahimi, Natascha Sadr Haghighian, Ashkan Sepahvand, Setareh Shahbazi, Zeinab Shahidi + Reza Abedini, Jana Traboulsi en William Wheeler.  
 
De publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiŽle steun van het Fonds BKVB voor Electric Palm Tree, Hessische Kulturstiftung en Extra City Kunsthal Antwerpen. 
 
Gesproken woord 
Workshop sessies: 19-22 januari 2011 
 
Casco nodigt u van harte uit om mee te doen aan de vierdaagse workshop met de participanten van 'seeing studies' en de publicatie. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Dutch Art Institute en Extra City.