Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(2/2)  
Publishing Class 2010/2011
DAI / Casco, Class, 01 Oct 2010 – 06 Jul 2011EN / NL – Print 

'Publishing Class' is een twee jaar durend programma dat is opgezet door Casco - Office for Art, Design and Theory voor het Dutch Art Institute / MFA ArtEZ. Het programma behandelt kwesties rondom publiceren en distribueren door en binnen de kunstpraktijk. Daarnaast worden de steeds wisselende vormen van de kunstproductie onderzocht.  
 
Wie zijn de actoren binnen het publicatieproces en wat staat er op het spel? Wat zijn de sociale en politieke impact van kunstpublicatie wanneer we indachtig houden dat kunstproductie op kleine schaal plaatsvindt, maar ook het feit dat publiceren het produceren van publiek is? Wie publiceert er eigenlijk en waarom? En waar zijn de kunstenaars en wat zijn hun motieven? Wanneer kunstenaars een spandoek (met een spandoek wordt bedoeld een publicatie, een teken) van de creatief-publicerende klasse ophouden om een positie in te nemen, tegen/voor wat/wie is dit dan gericht? Tenslotte worden alle tekens geboren uit conflict Ė ze moeten zichzelf identificeren en onderscheiden. Kunnen we door artistieke publicaties een idee van deze stellingneming krijgen en waar zit het antagonisme? Ter beantwoording van deze kwesties is het wellicht nuttig om uit the gaan van een 'publicatieklasse' (verwant aan de creatieve klasse). Vandaar 'Publishing Class'.  
 
Op de meest recente New York Art Book Fair was te zien dat het aantal en de interesse voor kunstpublicaties sterk groeit, ondanks de dematerialisatie (denk aan e-books) van het publiceren en de economische crisis die lijkt te heersen binnen het gedematerialiseerde kapitaal. Zou het kunnen dat de kreet Ďprint is deadí de laatste adem van de klasse van de massapublicaties, het massapubliek is? En zou dat ruimte scheppen in het moderne publiceren; met welke middelen en welk netwerk zou deze ruimte weer gevuld kunnen worden? Is de duidelijke interesse in alternatieve uitwisselingsvormen op de NYABF een antwoord daarop? Heeft het te maken met de omvang van productie en publiciteit? Of is het toch een kwalitatief verschil? Er is misschien een groter verband tussen deze vragen dan we denken. Wanneer kunst tracht deel uit te maken van het publieke veld en het ontstaan van een discours, dan verschilt mogelijk het publiceren in effectiviteit van andere publieke activiteiten zoals tentoonstellen, performances en presentaties. De voorwaarden om publiek en zichtbaar te zijn spelen daarin een cruciale rol. En diverse media, vormen en strategieŽn worden gebruikt voor kunstpublicaties in deze omgeving. Welke zijn dat en hoe worden deze ingezet? 
 
Ten aanzien van het productieproces wordt de aandacht met name gericht op de vragen: hoe zijn conventionele rollen binnen het publiceren verticaal geÔntegreerd geraakt als gevolg van de productiemogelijkheden die digitale technologie biedt (bv. een acteur die verschillende rollen aanneemt) en welk effect zou dit kunnen hebben op ons begrip van disciplinaire categorieŽn en de culturele economie? Wat voor discours wordt er gegenereerd door het publiek maken van de kunstpraktijk via publicaties? Hoe gaan de acteurs binnen het publiceren van kunst om met het marktdenken, zonder zich er volledig aan over te geven? 
 
Tijdens het eerste jaar is iedere maandag gewijd aan het publiceren van het maandelijkse, geÔmproviseerde blad dat wordt gemaakt als onderdeel van Publishing Class, onder redactie en als gezamenlijk werk van een groep eerstejaars DAI-studenten. In dit blad zal een artikel over de programmagast van de maand worden opgenomen, een verslag van de DAI-week, recensies van nieuw aangeschafte boeken in de DAI-bibliotheek en reflecties op zuiver praktische bezigheden van de studenten. Ieder van de zeven nummers van het blad zal deze onderdelen op een andere manier en in een andere vorm behandelen, want de studenten wisselen steeds van rol binnen de redactie: hoofdredacteur, ontwerper, eindredacteur, schrijver, producent enzovoorts. Verder zijn er op iedere maandag van de DAI-week verschillende kunstenaars, vaak samen met hun partners en medewerkers bij het publiceren - ontwerpers, boekhandelaren, distributeurs, drukkers, te gast. Zij geven lezingen en presentaties waarin ze hun mening over de gestelde vragen geven. Tijdens de dag, voorafgaand aan de lezing in de avond, leiden de gastsprekers een workshop. De productie, distributie en het onderzoek in het kader van 'Publishing Class' vinden plaats in de DAI-bibliotheek, die in samenspraak met de deelnemers zal worden omgevormd tot een flexibele werkruimte door de Rotterdamse architectuur-groep Co-habition Strategies, waarbij ook de architectonische dimensie van publiceren kritisch bekeken zal worden. 
 
Het programma is in de eerste plaats bedoeld voor de DAI-studenten, maar staat open voor het publiek. Voor meer informatie kunt u zich richten tot programmacoŲrdinator Chris Lee via chrislee.uu@gmail.com. Voor meer informatie over het programma zelf en de resultaten van het programma kunt u kijken op onze Publishing Classblog 
 
Programma 
 
8 november 2010 
Zachary Formwalt 
Verslag van de New York Art Book Fair 
 
6 december 2010 
Cohabitation Strategies 
Wendelien van Oldenborgh 
 
Publieke voorbereidingen 
Rael Artel, Jaan Evart en Eva Fotiadi 
 
12 januari 2011 
Mounira Al Solh 
98 Weeks (Beirut) 
 
19-22 januari 2011 
Seeing Studies workshop met Natascha Sadr Haghighian en Ashkan Sepahvand in Utrecht. Georganiseerd i.s.m. Extra City 
 
14 februari 2011 
AA Bronson (Printed Matter) 
dagprogramma 
 
21 maart 2011 
Zak Kyes (Architectural Association) 
 
18 april 2011 
Pro QM (Berlin) 
Section 7 (Paris) 
Luca Frei 
 
16 mei 2011 
Chto Delat 
Paul Chan (tbc) 
 
4 juli 2011 
Event 
Curated by Binna Choi and Chris Lee 
 
 
Let op: het programma is onder voorbehoud. Ook voor actuele data kunt u het beste regelmatig onze website of onze Publishing Classblog raadplegen.