Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
Rogue Game/Play the Game poster (1/1)
Rogue Game - Appendix to COHAB
Sophie Warren & Jonathan Mosley with Can Altay, Project, 11 Sep – 02 Oct 2011EN / NL – Print 

Game: 11 september, 12.00 
Feedback time: 11 september, 17.00 
Tentoonstelling: 11 september – 2 oktober 2011  
 
Rogue Game’ is een doorlopend project van kunstenaar Sophie Warren en architect Jonathan Mosley, in samenwerking met de kunstenaar Can Altay. Komend evenement zal het slotstuk vormen van de tentoonstelling ‘COHAB: an assembly of spare parts’ (22 mei – 10 juli). Zes lokale teams zijn samengesteld om drie verschillende sportwedstrijden (zaalvoetbal, basketbal en volleybal) op hetzelfde veld te spelen. Het speelveld transformeert in een plek voor territoriale onderhandelingen, waar conflicten uitgevochten en obstakels overwonnen worden. Het spelen van de ‘Rogue Game’ creëert een nieuwe ruimte waarin regels en voorschriften opnieuw gedefinieerd worden en waar strategieën voor samenleven, ook buiten de scheidslijnen van het sportveld, zullen ontstaan. De nuances in de onderhandelingen zullen verder uitgewerkt worden door de verschillende identiteiten van de teams.  
 
De deelnemende teams tot dusver zijn: 
Odysseus 91 (studenten vrouwenzaalvoetbal team) 
Hercules (studenten voetbal team) 
Vlerk Homovolleybal Utrecht 
Amazone Utrecht (vrouwelijk basketbal team). 
 
Als een tijdelijke ontmoetingsplaats voor de ”game huddle”, verandert de ‘Rogue Game’ tentoonstelling de ruimte van Casco in een speelveld voor het publiek. De grenzen van de drie sporten zijn uit de context van de sporthal gehaald en in de tentoonstellingsruimte gebracht om strategieën voor ‘samenleven’ verder te onderzoeken. Dit wordt mede inzichtelijk gemaakt door een “territoriale verkenning” gebaseerd op gemeentelijke gegevens over de lokale verdeling van sportcentra in Utrecht. De resultaten zullen gepresenteerd worden samen met vraagstukken over publiek welzijn en publieke diensten, ondersteund door ander materiaal uit de ‘COHAB’ tentoonstelling en documentatie van voorgaande ‘Rogue Game’ evenementen. Deze verzameling van materiaal zal het spelinstinct integreren in de serie van voorstellen die ‘COHAB’ gegenereerd heeft over hoe bewoners en belanghebbenden kunnen ingrijpen en bijdragen aan de publieke ruimte.  
 
‘Rogue Game’ zal plaatsvinden in sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3, Utrecht (De Uithof Universiteitscampus), waarna we ons verplaatsen naar Casco voor wat drankjes en feedback. Transport tussen de beide locaties wordt verzorgt. Om deel te nemen aan de wedstrijd, om te komen kijken of om een plaats in de bus te reserveren kunt u contact opnemen met Yolande van der Heide, e-mail: yolande@cascoprojects.org