Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(2/3)  
Casco Issues XII: Generous Structures & art book fairs!
Issues, 29 Sep – 27 Nov 2011EN / NL – Print 

Casco Issues, een tijdschrift uitgegeven door Casco – Office for Art, Design and Theory, reflecteert op terugkerende thema’s van Casco’s programma. Het tijdschrift bestaat uit kunstenaars- en designersteksten en andere onconventionele tekstuele en niet-tekstuele contributies.  
 
De twaalfde editie van Casco Issues, ‘Generous Structures’, belicht het thema “speelsheid” als een betekenisvol element binnen de kritische culturele praktijk. De bijdragen bevragen, op een speelse wijze, bestaande alternatieve ideeën over het idee van spelen tegen de achtergrond van neoliberale ideologieën zoals “levenslang leren” en “werk als spel”. 
 
Met bijdragen van: Zayne Armstrong, Ei Arakawa, Bob Black, Augusto Boal, Ruth Buchanan, Binna Choi, common room, Paul Elliman, ifau & Jesko Fezer, Zachary Formwalt, Beatrice Gibson with Will Holder and John Tilbury, Kleines postfordistisches Drama, Mattin, Hwayeon Nam, Merijn Oudenampsen, Nam June Paik, Anne Querrien, David Reinfurt, Margit Rosen, Katerina Seda, Axel Wieder 
 
Redactie: Binna Choi en Axel Wieder 
Ontwerp: Julia Born en Laurenz Brunner in samenwerking met Sam de Groot 
Mede gepubliceerd door Casco, Utrecht en Sternberg Press, Berlin, 2011 
 
Bestelling via email:  
publications@cascoprojects.org 
ISBN 978-1-934105-33-7 
€ 19 / $ 24.95 
 
Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Mondriaan Stichting, de Gemeente Utrecht en het cultuurprogramma van de Europese Unie 
 
Boekpresentatie en boekenbeurs 
 
Casco Issues XII: Generous Structures zal op meerdere locaties gepresenteerd worden en is te vinden op verschillende formele en informele presentaties, boekenwinkels en evenementen.  
 
Casco Issues XII fungeert als een springplank om de discussie rondom  
verschillende complexe vraagstukken zoals spelenderwijs leren, de functie van de openbare ruimte, design, collectieve actie, vrijgevigheid, institutionele praktijk en werk versus spel en arbeid voort te zetten.  
 
NY Art Book Fair, MoMA PS1 New York, 30 Sept – 2 Oct 2011 
www.nyartbookfair.com 
 
De twaalfde publicatie van Casco Issues ‘Generous Structures’ zal in een dialoogvorm gepresenteerd worden binnen de context van het programma “The Classroom” dat tijdens het New York Art Book Fair op 1 oktober om 16.00 uur plaatsvindt. Felicity Scott en Axel Wieder, mederedacteur van ‘Generous Structures’, zullen door middel van een series willekeurige afbeeldingen uit het boek, het idee van speelsheid vanaf de jaren ’70 tot aan nu en in de veranderende contexten bevragen en aan de kaak stellen. Het dialoog laat het narratief van het boek buiten beschouwing terwijl de verschillende contributies aan elkaar worden verbonden.  
 
Felicity D. Scott is assistent professor architectuur en directeur van het programma Critical, Curatorial and Conceptual Practices (CCCP) aan de Graduate School of Architecture, Planning and Preservation van de Colombia Universiteit. Scott is de oprichter van de Grey Room, een kwartaaltijdschrift over architectuur, kunst, media en politiek dat vanaf het najaar in 2000 door de MIT Press wordt uitgegeven. 
 
Publishing Class, Dutch Art Institute / ArtEZ (DAI), Arnhem, 20 Oct 2011, 20.00 
www.dutchartinstitute.nl 
 
Lezing en discussie met Sam de Groot, geleid door de redactie van 'Casco Issues XII: Generous Structures' Binna Choi en Axel Wieder. 
 
Deze avond opent een discussie rondom reflecties die plaatsvinden tussen ontwerpers en redacties in de post-productionele fase. Sam de Groot, die samen met Julia Born en Laurenz Brunner heeft gewerkt aan het ontwerp voor 'Casco Issues XII: Generous Structures', zal tijdens deze avond in dialoog met Binna Choi en Axel Wieder, spreken over zijn werkmethode en ontwerpprocessen.  
 
Sam de Groot: "Volgens mij tasten wij als ontwerpers soms ietwat in het duister. Wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde formele keuzes zeer specifieke implicaties hebben voor de inhoud, maar dit proces is vrij hypothetisch en uiteindelijk is er meestal niet echt tijd voor een grondige kritische ontleding van deze aannames, zowel tijdens of na het proces 
 
Pa/per View, Onomatopee, Eindhoven, 28 – 30 Oct 2011 
www.paperviewartbookfair.org 
 
Motto Zürich/Corner College, 18 Nov 2011 
www.mottodistribution.com / www.corner-college.com 
 
De avond wordt geopend met de film ‘Glory of the Garden’ (HD-Video, 14 min,  
2009) van Marion von Osten, een langzaam satire over veranderingen  
binnen de structuren van kunstinstellingen in de laatste decennia. Deze avond  
wordt gepresenteerd door Binna Choi en Axel Wieder en richt zich op de  
biopolitieke aspecten van institutionele bedrijvigheid. 
 
Miss Read, 25 – 27 Nov 2011, KW Institute for Contemporary Art, Berlin 
www.kw-berlin.de 
 
2HB: What we make with words, CCA Glasgow, 17 Dec 2011 
www.cca-glasgow.com