Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
(1/1)
Publishing Class 2011/2012
DAI/Casco, Class, 26 Sep 2011 – 25 Jun 2012EN / NL – Print 

‘Publishing Class’ is een tweejarig programma dat is opgezet door Casco – Office for Art, Design and Theory voor het Dutch Art Institute / MFA ArtEZ. Het programma behandelt kwesties aangaande het publiceren en distribueren door en binnen de kunstpraktijk, met als uitgangspunt de wijze waarop we informatie publiek maken en uitdragen. Gedurende het eerste jaar was het programma hoofdzakelijk gericht op het verkennen van verschillende aspecten van publiceren vanuit sociaal en politiek engagement, met maandelijks een lezing van een gastspreker. Het proces van de studenten werd tevens maandelijks samengebracht in een collectief geproduceerd blad ‘Spencer's Island’ dat de studenten zelf coördineerden.  
 
In de tweede fase van de ‘Publishing Class’ verschuift het accent van samenwerken naar individuele projecten waarbij verschillende vormen van samenwerken onderling blijven bestaan. De groep is opgesplitst in drie subgroepen die elk als kleine redacties opereren. Elk van deze groepen wordt begeleid en werkt samen met respectievelijk de kunstenaars Mattin, Falke Pisano en Wendelien van Oldenborgh. Ook zullen studenten van de Werkplaats Typografie meewerken en meedenken in het vormen van de relatie tussen ‘kunst en design’. 
 
Drie lezingen zijn toegankelijk voor publiek en zijn gepland op de volgende data: op donderdag 20 oktober 2011, 12 januari 2012 en 22 maart 2012. Op deze data vinden tevens boekpresentaties plaats. De ‘Publishing Class’ zal in juli 2012 het programma afsluiten met een evenement en een eigen presentatie en zal tevens naar de aankomende NY Art Book Fair afreizen. ‘Publishing Class’ werd samengesteld door Binna Choi en is gecoördineerd door Yolande van der Heide. 
 
PUBLIEKE LEZING #1 
20 OKTOBER 2011, 20.00u, Dutch Art Institute, Kortestraat 27, Arnhem 
 
Boekpresentatie Nederlandse editie van ‘Casco Issues XII: Generous Structures’ 
 
‘Designers Are From Venus, Editors Are From Mars’ 
Lezing en discussie met Sam de Groot, geleid door de redactie van ‘Casco Issues XII: Generous Structures’ Binna Choi en Axel Wieder 
 
Deze avond opent een discussie rondom reflecties die plaatsvinden tussen ontwerpers en redacties in de post-productionele fase. Sam de Groot, die samen met Julia Born en Laurenz Brunner heeft gewerkt aan het ontwerp voor ‘Casco Issues XII: Generous Structures’, zal tijdens deze avond in dialoog met Binna Choi en Axel Wieder, spreken over zijn werkmethode en ontwerpprocessen. 
 
Sam de Groot: “Volgens mij tasten wij als ontwerpers soms ietwat in het duister. Wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde formele keuzes zeer specifieke implicaties hebben voor de inhoud, maar dit proces is vrij hypothetisch en uiteindelijk is er meestal niet echt tijd voor een grondige kritische ontleding van deze aannames, zowel tijdens of na het proces.” 
 
Sam de Groot (Amsterdam, 1985) werkt als freelance grafisch ontwerper en publiceert fictieboeken onder de naam ‘TRUE TRUE TRUE’. Daarnaast maakt hij hip hop beats. Sinds januari 2011 geeft hij ook les typografie en grafisch ontwerp aan de Gerrit Rietveld academie. Voor meer informatie kijk op www.samdegroot.nl 
 
 
PUBLIEKE LEZING #2 
12 JANUARI 2012, 20.00u, Dutch Art Institute, Kortestraat 27, Arnhem 
 
‘Noise & Capitalism: Funeral & Zombification’ met Mattin en Anthony Iles 
 
“The anti-self destroys its own position by nullifying the attributes of accumulation that shape our subjectivity today such as confidence, contacts, recognition and attention. Being no one, being nowhere, being nobody definitely not an artist, certainly not an audience, producing nothing that separates us from our objective condition, having nothing to exchange because there is nothing countable for someone to frame.” 
 
Mattin (2011) ‘Managerial Authorship: Appropriating Living Labour’, in ‘Casco Issues XII: Generous Structures’ 
 
Dit is de eerste avond van een serie workshops die op niets ontzienende wijze reflecteren op de publicatie ‘Noise & Capitalism’ (2009), geredigeerd door Mattin en Anthony Iles. Wat is nu, meer dan twee jaar na de verschijningsdatum, de relevantie van de poging om in de publicatie de praktijken van geluid en improvisatie te begrijpen in relatie tot het kapitalisme? Er hebben in de tussenliggende jaren zoveel grote gebeurtenissen plaatsgevonden die de wereld hebben veranderd; hoe is het kapitalisme en de verschillende krachten hierin veranderd en hoe brengt ons dit op een kritische wijze terug naar het doel van dit boek? Mattin en Iles stellen voor om gezamenlijk en openlijk te reflecteren over de publicatie om deze zo te heroverwegen en de problemen erin te identificeren. Dit proces zal worden begeleid door een performance die de inhoud van het boek zal introduceren en de weg zal banen voor een collectieve studie tussen de auteurs en het publiek. Het zal een gezamenlijke oefening zijn in tegenstelling tot de zelfpromotie die vaak gevonden wordt bij boekpresentaties. Verder is het doel van deze avond om de grenzen tussen “auteur” en “publiek” te vervagen; door het blokkeren van zowel gezaghebbende als gedistingeerde persoonlijke standpunten. Hier wordt mee geëxperimenteerd terwijl we tegelijkertijd bevragen hoe we het opgebouwde “kapitaal” van dergelijke “onderwerpen” kunnen ontkrachten door niet te kwantificeren en niet-inwisselbare “producten” uit te brengen. 
 
‘Noise & Capitalism’ is een collectie essays van verscheidene muzikanten, academici, en activisten, welke reflecteert op de tegenstelling kunstenaar-publiek, en met name op hoe “geluid”, “geïmproviseerde” of “vrije” muziek verzet biedt en spanningen oproept die in het slechtste geval een middel zijn voor het kapitalisme, maar ook kunnen verwijzen naar vormen van “subjectloosheid”. ‘Noise & Capitalism’ is beschikbaar voor ruilhandel of gratis te downloaden via het audiolab van Arteleku: http://www.arteleku.net/noise_capitalism/ en http://www.arteleku.net/audiolab/, of via http://www.mattin.org.  
 
Anthony Iles is criticus en schrijver van fictie en theorie, woonachtig in Londen. Hij is assistent-redacteur van ‘Mute’, en redacteur van de publicaties ‘Noise & Capitalism’ (2009) (met Mattin), ‘Agit Disco’ (2011) (met Stefan Szczelkun) en co-auteur van ‘No Room to Move: Radical Art and the Regenerate City’ (2010) (met Josephine Berry Slater). Daarnaast heeft hij, samen met Marina Vishmidt, een bijdrage geleverd aan de publicatie ‘Communization and its Discontents’ (2011). 
 
Mattin is een kunstenaar die werkt met geluid en improvisatie, vaak in samenwerking met anderen. Zijn werk onderzoekt de sociale en economische structuren van experimentele muziekproductie door middel van live performances, opnames en teksten. Hij heeft albums geproduceerd, treedt internationaal op en heeft twee labels: ‘w.m.o/r’ en ‘Free Software Series’ en het chaotische net-label ‘desetxea’. Samen met Anthony Iles was Mattin redacteur van de publicatie ‘Noise & Capitalism’ (2009). 
 
 
PUBLIEKE LEZING #3 
21 MAART, 20.00u, Dutch Art Institute, Kortestraat 27, Arnhem 
 
‘From Figures of Speech to The Body in Crisis’ met Falke Pisano 
 
De serie lezingen rond de ‘Publishing Class’ “book launch” zal afgesloten worden met een lezing van Falke Pisano. Zij zal tijdens haar lezing haar ervaring met liminaliteit uit een fase in haar kunstpraktijk met het publiek delen. Deze fase beslaat de overgangsperiode tussen haar werken ‘Figures of Speech’ en “body in crisis as an ongoing event”, dat onder andere resulteerde in de recente performance ‘The Body in Crisis (Housing, Treating and Depicting)’, Museo Reina Sofia, Madrid. Tijdens de lezing zal Falke Pisano de achtergrond van de literaire principes van de schrijver Italo Calvino gebruiken om haar eigen reflexieve onderzoek een richting te geven. Aan de hand daarvan schetst ze een beeld van ‘hoe en waar praktijkervaringen en zelfeducatie samen kunnen komen’. Falke legt uit: 
 
“In ‘Six memos for next millennium’ beschrijft Italo Calvino de eigenschappen van literatuur die hij graag naar het derde millennium mee zou nemen (lichtheid, vlugheid, nauwkeurigheid, zichtbaarheid, veelvoudigheid en consistentie). Daaraan denkend zal ik vijf noties aandragen die ik van vitaal belang acht voor mijn praktijk als kunstenaar: Differentiatie, Formulering – Formalisering, Projectie, Opheffen van Productiviteit en Transparantie. Ik zal deze noties gebruiken om inzichtelijk te maken hoe een transitie in een bepaalde praktijk kan plaatsvinden en hoe zich andere methodologieën kunnen ontwikkelen. Tevens gebruik ik deze noties om de gelaagdheid van een praktijk en zelfeducatie inzichtelijk te maken.”