Home   About   Archive   Visit   Bookshop   Participate   Press  
production shot (1/4)  
Maurits Script
Wendelien van Oldenborgh, Project, 23 Sep – 29 Oct 2006EN / NL – Print 

Wendelien van Oldenborgh presenteert in september 2006 ‘Maurits Script’ in Casco als het derde deel van haar doorlopende project ‘A Certain Brazilianness’. 
 
Met de intentie een alternatieve manier van produceren te vinden werd 'A Certain Brazilianness' de titel van een cross- disciplinair proces, gebaseerd op relaties en resonanties. Vanuit een heterogene Braziliaanse cultuur hebben een aantal belangwekkende strategieën, die gedeeltelijk uit het sociale domein kwamen, geleid tot imposante voorbeelden van culturele productie. Als een manier van werken verschuift A C_ B__ deze mogelijkheden naar de productie van film, uitgaande van de taal en rollen in filmproductie, om situaties op te zetten die tot nieuwe relaties leiden. Twee performatieve stages hebben tot hiertoe plaatsgevonden. In deze actieve ontmoetingen waren de deelnemers performers zowel als toeschouwers en –hoorders, die gedurende het event het script en het cineastische materiaal deden ontstaan.  
 
Het derde deel zal zich baseren op een script, opgebouwd uit fragmenten uit verscheidene bronnen uit de periode van de regering van Johan Maurits van Nassau in het Noordoosten van Brazilië (1637 – 1644). Een periode waarvoor deze vaak als vroege moderne heerser wordt gewaardeerd. Maurits Script concentreert zich op de paradoxen en innerlijke conflicten die uit de kunst van het regeren voortkomen, de instituten van de periode en de persoonlijke verhoudingen op een moment waarop vele verschillende groepen zich op één plek bevonden en samen moesten leven met tegenstrijdige interesses. Het zal geënsceneerd en gefilmd worden in een live-event in de Gouden Zaal van het Mauritshuis in Den Haag (gebouwd door Johan Maurits gedurende zijn periode van regering in Brazilië), waar een groep participanten, die elk een verschillende verhouding hebben tot de inhoud van het script, het zullen voordragen en de inhoud bespreken in relatie tot huidige vraagstukken. 
 
Met: Anthony Clarke, Romeo K. Gambier, Eunice Landvreugd, Cristiane de Morais, Peter Olsthoorn, Nienke Terpsma en Alexander Vollebregt. 
 
Wendelien van Oldenborgh woont en werkt in Rotterdam. Recente projecten zijn "A C_B__ Sound Track Stage" voor “Cut For Purpose”, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 2006, ”The Basis For A Song” voor “Be What You Want But Stay Where You Are” (door Ruth Noack en Roger M. Buergel), Witte de With, Rotterdam, 2005. 
 
14 september  
Openbare film opname  
Mauritshuis, den Haag, 13.00-16.00 uur  
Korte Vijverberg 8, 2513 AB Den Haag  
De film opname is voor publiek toegankelijk, maar alle bezoekers moeten de normale toegangsprijs van het Mauritshuis betalen. (zie http://www.mauritshuis.nl)  
 
Vrijdag 22 september  
Opening van tentoonstelling in Casco, 18.00-21.00 uur 
 
Zondag 22 oktober 
Discussie en vertoning van de definitieve edit van de film, 17.00-20.00 uur  
 
Maurits Script wordt ondersteund door het Fonds BKVB, Amsterdam, Gemeente Utrecht en de Mondriaan Stichting. 

http://www.acertainbrazilianness.net/